HỆ THỐNG DỮ LIỆU TRUNG TÂM

Tiếng Anh Tiếng Việt

icon-hotro Hỗ trợ: 0903633780

HỆ THỐNG DỮ LIỆU TRUNG TÂM

GIẢI PHÁP AN NINH HỆ THỐNG, BẢO MẬT THÔNG TIN

GIẢI PHÁP AN NINH HỆ THỐNG, BẢO MẬT THÔNG TIN

04/05/2021

Các dữ liệu và tài nguyên này là nơi lưu trữ và xử lý các số liệu liên quan đến khách hàng và của doanh nghiệp với giá trị rất lớn. Thông qua các dữ liệu này, nguồn tài chính được luân chuyển theo một trình tự và qui tắc chặt chẽ.

SƠN THÀNH PHÁT
Facebook
Zalo
Hotline